Áp dụng công nghệ mới bê tông thương phẩm đã và đang được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, chúng đã thay thế cho hình thức tự trộn. Các bạn có thể thấy chúng ở các công trình cao tầng, các công trình dân dụng. Bạn có muốn tìm hiểu về loại vật liệu này không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu loại vật liệu này qua bài viết dưới đây.

Cấu trúc bê tông thương phẩm cường độ cao

Được tạo ra từ hỗn hợp đá, xi măng, nước, phụ gia, cốt liệu với tỷ lệ hợp lý và được sản xuất tại các trạm trộn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chất lượng và có đủ mác phục vụ mọi nhu cầu của công trình.

tram-tron-be-tong-tuoi

Hình ảnh trạm trộn bê tông tươi

Đặc điểm Bê tông thương phẩm cường độ cao
Các nghiên cứu về bê tông cường độ cao đã khẳng định việc sử dụng hỗn hợp cường độ cao cho phép tạo ra các sản phẩm có tính kinh tế hơn, cung cấp khả năng giải quyết được nhiều vấn đề kỹ thuật hơn hoặc vừa đảm bảo cả hai yếu tố trên do khi sử dụng bê tông cường độ cao có các ưu điểm sau:
Giảm kích thước cấu kiện, kết quả là tăng không gian sử dụng và giảm khối lượng bê tông sử dụng, kèm theo rút ngắn thời gian thi công.
– Giảm khối lượng bản thân và các tĩnh tải phụ thêm làm giảm ñược kích thước móng.
– Tăng chiều dài nhịp và giảm số lượng dầm với cùng yêu cầu chịu tải. – Giảm số lượng trụ ñỡ và móng do tăng chiều dài nhịp.
– Giảm chiều dày bản, giảm chiều cao dầm.
Sử dụng các cốt liệu truyền thống và vữa xi măng chất lượng để tạo ra hỗn hợp phục vụ trong ngành xây dựng .

Cấu trúc bê tông thương phẩm việt đức

Bê tông thương phẩm cường độ cao  là một trong những vật liệu chất lượng cao, đó là một thế hệ sau của các vật liệu cho kết cấu mới. Theo qui ước là hỗn hợp có cường độ nén ở 28 ngày >60 MPa. Bê tông tươi cường độ cao có thành phần là hỗn hợp cốt liệu thông thường và vữa chất kết dính được cải thiện bằng cách dùng một vài sản phẩm mới có phẩm chất đặc biệt như chất siêu dẻo và muội silic.
Ba đặc tính của vật liệu ảnh hưởng đến cấu trúc , thành phần và cấu trúc vi mô của hồ xi măng , bản chất của liên kết giữa hồ xi măng – cốt liệu và chất lượng của cốt liệu trong điều kiện công nghệ và môi trường ít biến đổi .Cấu trúc cũng gồm ba cấu trúc con . Phần được cải tiến nhiều nhất là cấu trúc của hồ xi măng và cấu trúc của cùng tiếp giáp giữa hồ và cốt liệu .Cấu trúc cốt liệu về cơ bản là không biến đổi .Có lẽ đây là vùng cấu trúc bảo thủ nhất .

Cấu trúc của cốt liệu tạo nên khung chịu lực cho bê tông thương phẩm , nó phụ thuốc vào cường độ bàn thân cốt liệu lớn , tính chất cấu trúc (diện tiếp xúc giữa các hạt cốt liệu) và cường đọ liên kết giữa các hạt . Thông thường , cường độ và bản chất cốt có cấp phối hạt hợp lý đã giả quyết được các lỗ rỗng trong hỗn hợp và tăng diện tiếp xúc giữa các cốt liệu (giữa các hạt với nhau và các hạt xung quanh một hạt). Trong bê tông tươi nên sử dụng các cốt liệu truyền thống và các chỉ dẫn chặt chẽ hơn .

Lỗ rỗng luôn tồn tại trong cấu trúc của hồ xi măng và ảnh hưởng rất lớn tới tính bền của cấu trúc này. Các lỗ rỗng luôn tồn tại dưới hai dạng : lỗ rỗng mao dẫn và lỗ rỗng trong khoảng giữa các hạt xi măng .
Lỗ rỗng mao dẫn tạo ra do lượng nước dư thừa để lại các khoảng  không trong hồ xi măng .Để hạn chế lỗ rỗng trong bê tông thì tỷ lệ N/X thích hợp là một vấn đề quan trọng . Trong vật liệu cường độ cao tỷ lệ N/X  được hạn chế dưới 0,35 mà kết  hợp sử dụng phụ gia siêu dẻo để giải quyết tính cộng tác cho vật liệu thích hợp là một vấn đề quan trọng.
Cấu trúc cốt liệu bê tông thương phẩm 
  • Sử dụng các cốt liệu truyền thống và vữa xi măng chất lượng để tạo ra hỗn hợp cường độ cao.
  • Ba đặc tính của vật liệu ảnh hưởng đến cấu trúc của hỗn hợp cường độ cao là thành phần và cấu trúc vi mô của hồ xi măng, bản chất của liên kết giữa hồ xi măng – cốt liệu và chất lượng của cốt liệu trong điều kiện công nghệ và môi trường ít biến đổi. Cấu trúc bê tông cường độ cao cũng gồm ba cấu trúc con tương tự như bê tông xi măng. Phần được cải tiến nhiều nhất là cấu trúc của hồ xi măng và cấu trúc của vùng tiếp giáp giữa hồ và cốt liệu. Cấu trúc cốt liệu về cơ bản là không biến đổi. Có lẽ đây là vùng cấu trúc bảo thủ nhất.
  • Cấu trúc của cốt liệu lớn tạo nên khung chịu lực cho bê tông, nó phụ thuộc vào cường ñộ bản thân cốt liệu lớn, tính chất cấu trúc(diện tiếp xúc giữa các hạt cốt liệu) và cường ñộ liên kết giữa các hạt. Thông thường, cường ñộ bản thân cốt liệu có cấp phối hạt hợp lý đã giải quyết được các lỗ rỗng trong hỗn hợp và tăng diện tiếp xúc giữa các hạt cốt liệu (giữa các hạt với nhau và các hạt xung quanh một hạt). Trong bê tông cốt thép nên sử dụng các cốt liệu truyền thống và các chỉ dẫn chặc chẽ hơn.
Cấu trúc của hồ xi măng bê tông tươi cường độ cao
  • Lỗ rỗng luôn tồn tại trong cấu trúc của hồ xi măng và ảnh hưởng rất lớn tới tính bền của cấu trúc này. Các lỗ rỗng tồn tại dưới hai dạng: lỗ rỗng mao dẫn và lỗ rỗng trong khoảng giữa các hạt xi măng.
  • Lỗ rỗng mao dẫn tạo ra do lượng nước dư thừa ñể lại các khoảng không trong hồ xi măng. ðể hạn chế ñộ rỗng trong bê tông thì tỷ lệ N/X thích hợp là một vấn đề quan trọng. Trong hỗn hợp cường độ cao tỷ lệ N/X ñược hạn chế dưới 0,35 mà kết hợp sử dụng phụ gia siêu dẻo để giải quyết tính công tác cho hỗn hợp . Kết quả là tăng khối lượng các sản phẩm hydrat trong quá trình thuỷ hoá xi măng, đồng thời giảm ñáng kể tỷ lệ các lỗ rỗng mao quản trong bê tông hà nội.
  • Hiện tượng vón cục các hạt xi măng và bản thân kích thức hạt xi măng vẫn lớn và tạo ra độ rỗng đáng kể cho vật liệu. Một sản phẩm siêu mịn, ít có phản ứng hoá học (muội silic, tro bay) được bổ sung vào thành phần của bê tông thương phẩm việt đức cường độ cao. Lượng hạt này sẽ lấp đầy lỗ rỗng mà hạt xi măng không lọt vào được. đồng thời với kích thước nhỏ hơn hạt xi măng nhiều, nó bao bọc quanh hạt xi măng tạo thành lớp ngăn cách không cho các hạt xi măng vón tụ lại với nhau.
Cấu trúc bê tông thương phẩm việt đức cường độ cao 
Hỗn hợp cường độ rất cao, cường độ nén từ 100 ÷ 150 MPa tạo thành từ: – 400 – 500 kg xi măng poóc lăng mác 55 + (15 ÷ 20)% muội silic
– 1 ÷ 4 % phụ gia siêu dẻo , 0,3 – 0,4 % chất làm chậm. – N/X = 0,16 – 0,18; N = 100 lít/m3
Sự phá hủy của hỗn hợp cường độ cao cho thấy vữa xi măng đã chuyển thành đá do sự đông đặc rất cao của vữa xi măng khác với vữa xi măng có độ rỗng xung quanh cốt liệu của bê tông thường. điều này được thể hiện qua nghiên cứu , trong đó ta không thể quan sát được vết nứt cũng như sự định hướng tinh thể Ca(OH)2 ở mặt tiếp xúc. Nứt vi mô và nứt vi mô cơ học của bê tông cường độ rất cao có thể được đánh giá bằng kính hiển vi và thường ít hơn so với  truyền thống.
đặc tính cấu trúc rất quan trọng là vữa xi măng có cấu trúc vô định hình và đồng nhất . Vữa xi măng có độ rỗng nhỏ hơn bê tông xi măng poóc lăng, do tăng được mức hoạt tính pu zô lan của muội silic. Muội silic phản ứng lý học nhờ dạng hạt cực mịn và phản ứng hoá học nhờ độ hoạt tính của muội si líc với vôi. độ của bêtông dùng muội silic được đo bằng rỗng kế thuỷ ngân có thể thấy độ rỗng giảm từ 50-60%. …Lượng tối ưu của muội silic là 15 ÷ 20% khối lượng xi măng. Với số lượng lớn hơn, ví dụ 40%, chúng trở nên giòn và các hạt silic vẫn chưa thủy hoá.

Kết quả là tăng khối lượng sản phẩm hydrat trong quá trình thủy hóa xi măng , đồng thời giảm đáng kể tỷ lệ lỗ rỗng mao quản trong bê tông .

Các loại bê tông thương phẩm

Hiện nay chúng ta có thể chia thành các loại căn cứ vào các mác bê tông. Có mác 200, 250, 300, 450, 600… Mỗi một loại lại có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên mác càng cao thì càng có chất lượng tốt nhưng kèm theo đó là giá của chúng cũng khá cao.

Chi tiết các bạn có thể tham khảo ở các bài viết như:

bê tông thương phẩm mác 200

Bê tông thương phẩm mác 250

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD VIỆT ĐỨC hi vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp ích được nhiều quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng bê tông thương phẩm chất lượng cao xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi. Được phục vụ quý khách là niềm vinh dự của xây dựng việt đức. 0985 388 999

Nguồn: betongtuoi.net.vn

Hỗ trợ tư vấn 24/7