Các yếu tố ảnh hưởng tới ăn mòn sunfat của xi măng bê tông

 

an-mon-cua-sunfat-voi-be-tong

ăn mòn của sunfat với bê tông, bê tông sông đà

Các yếu tố ảnh hưởng tới ăn mòn sunfat của xi măng bê tông là mức độ ăn mòn đá xi măngbê tông của các chất gốc sunfat chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố.

Hàm lượng C3A có ảnh hưởng lớn nhất đến tính ăn mòn sunfar của xi măng vì sự có mặt của chúng sẽ tạo ra phản ứng với các muối sunfat để tạo thành ettringit.

Lượng C3A càng nhiều thì lượng ettringit sinh ra càng lớn, cấu trúc bê tông càng bị phá hoại nhanh chóng Xi măng poocláng có hàm lượng C2 S cao sẽ có độ bền chống sunfat tốt hơn so với loại xi măng poolăng có nhiều khoáng C3S.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng việt đức qua thí nghiệm đà kết luận rằng không chỉ thành phần khoáng của clinke có ảnh hưởng tới độ bền sunfat của bê tông xi măng mà tính chất vi cấu trúc cùa chúng (thành phần pha) cũng có ảnh hưởng tới tính chất này.

Điều kiện về công nghệ sản xuất, nhất là chế độ làm nguội, có ảnh hường lớn tới độ bền sunfat của các loại bê tông xi măng.

 Ảnh hưởng của thành phần khoáng trong clinke xỉ màng pooclãng, %, đến độ bền sunfaỉ cùa bê tông

c3a

            C4AF

C3S

QS

Độ bền sunfat

15

8

25

52

Thấp

15

8

50

27

15

8

70

7

5

15

25

55

Cao

5

15

50

30

5

15

70

10

 

Để đánh giá ảnh hưởng của các loại phụ gia khoáng hoạt tính, công ty chúng tôi đã thí nghiệm so sánh sự ăn mòn của ba loại xi măng: xi măng pooclăng, xi măng pooclăng puzolan và xi măng pooclăng xỉ thông qua việc xác định độ biến dạng của các mẫu thí nghiệm sau 3 tháng ngâm ngập trong các dung dịch muối sunfat natri và suníat manhê.

Các kết quả thí nghiệm cho thấy độ bển của các mẫu từ xi mãng poocỉảng puzo1an cao hơn so với xi măng pooclăng, còn xi mảng pooclãng xỉ cho độ bển tốt nhất. Điều này có thể giải thích: Khi dùng các phụ gia khoáng hoạt tính, chúng đã làm giảm hàm lượng hyđroxyt canxi trong đá xi măng bê tông…

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng việt đức xin kính chúc quý khách luôn thành công !

Nguồn: betongtuoi.net.vn

Hỗ trợ tư vấn 24/7