Cách xác định mác bê tông.

 

Thế nào là mác bê tông cốt thép ?

Nói đến mác bê tông người ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, trong thực tế và chính xác nhất có thể nói mác bê tông là khả năng chịu nén của mẫu bê tông.

mac-be-tong

Mác bê tông

Theo tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam (TCVN), mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước có thể 200 mm × 200 mm × 200 mm, được dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong (TCVN ), trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết.

Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kg/cm²). Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu nén, uốn, kéo, trượt, trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông.

Do đó, người ta thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông, gọi là mác bê tông. Để xác định mỗi mác bê tông thực tế, tối thiểu cần phải có một tổ mẫu lấy tại hiện trường, gồm 3 mẫu bê tông đồng nhất (về vị trí và cách thức lấy mẫu, về điều kiện dưỡng hộ).

Đối với các kết cấu lớn, các tổ mẫu trên cùng một kết cấu phải ở những vị trí khác nhau và số lượng của chúng đủ lớn để mang tính đại diện được cho toàn bộ kết cấu đó.

Giá trị trung bình của ứng suất nén tại thời điểm phá hủy (do nén mẫu) của cả 3 mẫu trong tổ mẫu, được lấy để xác định mác của bê tông (tuổi 28 ngày).

Nếu thời điểm nén tổ mẫu không phải là 28 ngày sau khi bê tông ninh kết (thường là 3 hay 7 ngày sau), thì mác bê tông được xác định gián tiếp qua biểu đồ phát triển cường độ bê tông chuẩn tương ứng. Các kết quả nén mẫu ở tuổi 3 hay 7 ngày là các kết quả kiểm tra nhanh, chưa chính thức.

Kết quả nén mẫu ở tuổi 28 ngày mới được coi là mác của bê tông thực tế. Kết cấu bê tông tại chỗ được coi là đạt yêu cầu về mác thiết kế (quy định trong thiết kế) khi giá trị trung bình của từng tổ mẫu (mác thực tế) không được nhỏ hơn mác thiết kế, nhưng đồng thời phải không có mẫu nào trong các tổ mẫu có kết quả thí nghiệm dưới 85 % mác thiết kế.

Qua đây bạn cũng có thể hiểu được về mác bê tông và cách xác định mác bê tông theo đúng tiêu chuẩn của việt nam ( TCVN ). Mác bê tông xi măng được chia ra làm rất nhiều loại như mác mác 200, mác 250, mác 300, mác 350, mác 400… Tùy thuộc vào các yêu cầu tiêu chuẩn của công trình mà ta có thể chọn lựa những loại bê tông tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của bạn. Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng việt đức  xin chúc quý khách hang có những thông tin hữu ích để có thể chọn lựa những sản phẩm bê tông chất lượng tốt.

Nguồn: betongtuoi.net.vn

Hỗ trợ tư vấn 24/7