Chính sách công ty

Chính sách công ty .

Ưu đãi cho khách hàng có hợp đồng và đơn đạt hàng chuyển tiền trước 70%, giảm giá từ 20,000 đồng – 50,000 đồng/1m3.

– giảm giá từ 20,000 đồng – 30,000 đồng/m3 với khối lượng nhiều thường xuyên đặt  hàng của công ty .

Ví dụ : 1 năm có từ 2 đến 3 đơn đặt hàng thanh toán.

+ 200 m3 tiền mặt được giảm 20,000 đồng – 30,000 đồng/1m3.

+ 10,000 m3 – 15,000 m3 HĐCT được giảm 10,000 đồng – 20,000 đồng/m3.

+ giảm giá với khối lượng 15,000 m3 – 20,000 m3 với 30,000 đống/1m3.