sửa chữa mặt đường bê tông

 

Sửa chữa các tấm mặt đường bị khuyết tật cần được sủa chữa cần thiết, để đảm bảo cho đường bê tông có được độ bền và an toàn cho người tham gia giao thông.

sửa chữa mặt đường bê tông

sửa chữa mặt đường bê tông xi măng

1.    Các vết nứt của tấm bê tông có dạng như sau:
Các vết nứt do co ngót lúc bê tông còn ướt. Các vết nứt kín (không lộ trên mặt tấm) có chiều dài nhỏ hơn 500 mm và có chiều sâu nhỏ hơn 50% chiều dầy của tấm. Loại vết nứt này được hình thành trong giai đoạn bê tông còn mềm (dẻo) và nó không cắt ngang cạnh dọc tấm hoặc cắt ngang khe nối, nói cách khác loại vết nứt này không hình thành ở khe nối.
2.    Các vết nứt ngang kín xuyên suốt chiều dày tấm không phân nhánh và không hội tụ ở các mặt đường bê tông ximăng lưới thép liên tục trên toàn bộ chiều rộng ở giữa các khe nối dọc.
3.    Các vết nứt kết cấu không theo hình dạng nào – Loại này chỉ tất cả các loại vết nứt khác ngoài 3 loại kể trên, bao gồm nứt do co ngót ở trong các tấm không đủ cốt thép gia cường.
Thay thế tất cả các tấm có dạng vết nứt như sau:
+ Tấm bê tông ximăng poóclăng có cốt thép truyền lực ở các khe. Nếu tồng chiều dài vêt nưt do co ngót của bê tông lúc còn dẻo ít hơn 1 m ơ bat kỳ tâm nào, tâm đo phải đuoc thay thê.

+ Các tấm bê tông xi măng poóelăng có cốt thép truyền lực ở các khe. Nếu tổng chiều dài vết nứt do co ngót của bê tông lúc còn dẻo ít hơn 1 m ở bất kỳ tấm nào, tấm đó phải được thay thế.

Dùng thiết bị xẻ rộng các vết nứt và gắn tất cả các vết nứt ngẫu nhiên khác với nhau
nhờ các chất gắn kết thấm xuống toàn bộ chiều dày mặt đường.
công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng việt đức  là một công ty chuyên cung cấp bê tông có uy tín và chất lượng tiêu chuẩn nhắm đến mục tiêu an toàn tiết kiệm cho mọi nhà.

Nguồn: betongtuoi.net.vn

Hỗ trợ tư vấn 24/7